Język migowy w Urzędzie Gminy

Informacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z  dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 poz. 1824), Urząd Gminy Przemęt zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1076).

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN)

Zgłoszenia można dokonać:

 • na przykładowym druku dostępnym >>TUTAJ<< i dostarczyć:
  • osobiście- w budynku Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pokój 7 lub 24,
  • telefonicznie pod nr: 65 615 69 66 lub 65 615 69 49,
  • faxem: 65 615 69 67
  • e-mailowo na adres: urzad@przemet.pl ,
  • za pośrednictwem e-PUAP na skrzynkę /ugprzemet/skrytka.
 • poprzez przesłanie pocztą, mailem, faksem lub przez EPUAP innego formularza, o ile zawiera wszystkie dane i informacje niezbędne do realizacji świadczenia (tj.: termin udzielenia świadczenia, informacja dotycząca wybranej metody komunikowania się, określenie rodzaju sprawy,  dane wnioskodawcy i ewentualnie osoby przybranej, informacja o posiadanym orzeczeniu)
 • telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem telefonu 65 615 69 49 lub przez e-mail: urzad@przemet.pl   

Urząd po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, Urząd zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

W kontaktach z Urzędem osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osoba uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z  dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 poz. 1824), Urząd zapewnia nieograniczony kontakt za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się:

 • korzystanie z poczty elektronicznej :  [email protected] 
 • korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP: /ugprzemet/skrytka
 • korzystanie ze strony internetowej: www.przemet.pl 
 • kontakt telefoniczny : Sekretariat Urzędu- 65 615 69 49
 • przesyłanie faksów:  65 615 69 67.
Pobierz jako PDF Wydrukuj
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Dobrowolska-Hylak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Górny (25/07/2018 15:37:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Górny (25/07/2018 15:37:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Dobrowolska-Hylak (12/09/2018 15:07:00)
Historia zmian dokumentu