2010
Zarządzenie nr 42/2010 Wójta Gminy Przemęt z dnia 1 października 2010 r. w sprawie : przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

OP-0151/42/2010

Przemęt, dnia 1.10.2010 r.

 

Zarządzenie nr 42/2010

Wójta Gminy Przemęt

z dnia 1 października 2010 r.

 

w sprawie : przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie § 5 i 6 uchwały z dnia 22 września 2010 r. Nr L/ 390/ 2010 Rady Gminy Przemęt w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z rada działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

1.      Przeprowadzenie konsultacji  w sprawie   programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

2.      Termin konsultacji ustala się na dzień 11  października 2010 r. miejsce konsultacji  sala sesyjna Urzędu Gminy w Przemęcie godzina 1500

3.      Forma konsultacji to bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Oświaty i Turystyki Urzędu Gminy w Przemęcie.

§ 3.

 

Zarządzenie podlega opublikowaniu: na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Przemęt.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt
/-/mgr inż. Dorota Gorzelniak

Przygotował:

Janusz Frąckowiak

Tel. 65 549 60 71 w 53
Pobierz jako PDF Wydrukuj
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jakub Górny (05/10/2010 11:30:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jakub Górny (05/10/2010 11:30:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jakub Górny (05/10/2010 11:30:33)
Historia zmian dokumentu
Lista wiadomości